Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-12-15
Senast uppdaterad: 2014-12-16

Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Idag 15 december offentliggjorde Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten, Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Det är andra gången som Öppna jämförelser folkhälsa presenteras; första gången var 2009.
 
Folkhälsan i Västra Götaland är generellt sett god men ojämlikt fördelad mellan kvinnor och män samt olika grupper i samhället. Det visar Öppna jämförelser folkhälsa som Socialstyrelsen, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten, offentliggjorde idag.

Det är andra gången som Öppna jämförelser folkhälsa presenteras; första gången var 2009.
Resultaten visar att folkhälsan är ojämlikt fördelad i Västra Götaland och speglar de ojämlikheter som vi har i samhället. Därför är det viktigt att folkhälsoarbetet inriktas mot ökad social hållbarhet och åtgärder för att utjämna skillnader i hälsa.

Resultatet för Västra Götaland som helhet är i många fall en spegling av resultatet för riket. Dessutom är skillnaderna i resultaten från 2009 års Öppna jämförelser folkhälsa små. Generellt gäller att personer med lång utbildning har en bättre hälsa än personer med kort utbildning, med undantag för indikatorn nedsatt psykiskt välbefinnande där resultatet är det omvända.
 

Nedan hittar du länkar till den information med kommentarer från Västra Götalandsregionen angående Öppna jämförelser folkhälsa 2014 
 
Pressmeddelande: http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Enheten-for-folkhalsofragor/Skapa-pressmeddelanden/Okande-skillnader-i-halsa/länk till annan webbplats
 
Webbplats folkhälsa (Statistik): http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Folkhalsa/Statistik/Oppna-jamforelser-Folkhalsa-2014/länk till annan webbplats
På denna sida finns mycket att finna du hittar bland annat en PDF-fil med kommentarer och diagram.
 
SKLs webbplats
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/folkhalsa.1125.htmllänk till annan webbplats

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »