Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-01-29
Senast uppdaterad: 2014-01-29

Öppna jämförelser — vård och omsorg om äldre 2013

För fjärde året i rad publicerar Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen gemensamt rapporten Öppna jämförelser — vård och omsorg om äldre 2013. Lilla Edet visar på goda resultat över den sammantagna nöjdheten, där ligger kommunen över riksgenomsnittet. Rapporten används som en del i det fortsatta arbetet med att förbättra kvaliteten inom vård och omsorg om äldre.

I Lilla Edet är de äldre, som tar del av omsorgen, sammantaget nöjda med både särskilt boende och hemtjänst. Hela 85 procent av de som bor på kommunens äldreboenden uppger i undersökningen att de eller deras anhöriga är nöjda. För hela landet är samma siffra 83 procent. Inom hemtjänsten i Lilla Edets kommun är en ännu större andel av dem som får hjälp nöjda — 92 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 89 procent.

I hemtjänsten uppger 81 procent av dem som får hjälp att de får ett bra bemötande. För hela landet är siffran 81 procent. Inom särskilt boende är nöjdheten lägre men ligger på riksgenomsnittet 58 procent.  89 procent av de som har hemtjänst upplever att de får tillräcklig tid av personalen.
Maten och måltidsmiljön i särskilt boende får liksom tidigare år goda omdömen och ligger över riksgenomsnittet.

Vad gäller omdömen om nöjdheten av de sociala aktiviteterna inom särskilt boende anser 77 procent att man är nöjda vilket är en förbättring gentemot föregående år. Socialförvaltningen använder Öppna jämförelser som en del i sitt arbete med att förbättra kvaliteten.

Områden att arbeta vidare med är det genomsnittliga antal personal som hjälper den äldre under en 14 dagars-period. Att de boende på särskilt boende erbjuds att komma ut i högre grad än idag, är ett område som verksamheterna börjat arbeta med och kommer att sätta fokus på under 2014. Endast 66 procent av de som bor på särskilt boende anser att de får tillräcklig med tid av personalen även detta blir ett område att fördjupa sig i under året.

Läs gärna hela rapporten:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/socialtjanst/äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »