Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-28
Senast uppdaterad: 2017-03-28

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2016

Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre genomförs för sjunde året i rad och ger en bred bild av vården och omsorgen. Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De öppna jämförelserna görs i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Socialstyrelsen. Resultaten för Lilla Edets kommun för 2016 visar att 94 procent av de boende på särskilt boende är nöjda med verksamheten i sin helhet. I jämförelse med de kommuner som svarat på denna del av undersökningen hamnar Lilla Edet på femte plats av 262 svarande kommuner.

I Lilla Edets kommun visar resultaten på att 2016 är 94 procent av de boende på särskilt boende nöjda med verksamheten i sin helhet. I jämförelse med de kommuner som deltagit i denna del av undersökningen kommer Lilla Edets kommun på femte plats av 262 svarande kommuner. Av de som bor i ordinärt boende och har hemtjänst är 88 procent nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Lilla Edet kommun hamnar på 225:e plats av 289 svarande kommuner.  

Maten i särskilt boende har under flera år fått mycket goda omdömen. För 2016 blir Lilla Edets kommun rankade på en 38:e plats av 256 svarande kommuner.

— De fina omdömena vi har fått från brukarna och deras anhöriga vad gäller exempelvis bemötande, inflytande, tillgänglighet tackar jag personalen för. Det är personalen som tillsammans skapar en god kvalitet, säger Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef vård och omsorg.

Hon fortsätter:

— Vi hade under 2016 och fortsatt även 2017 en fortbildningssatsning i Lex Sarah som några av våra undersköterskor som är utbildade värdegrundsledare ansvarar för.

De öppna jämförelserna används som underlag för att förbättra verksamheten och utifrån resultaten tas ett antal utvecklingsområden fram.

Mer information 


De öppna jämförelserna finns publicerade på SKL:s och Socialstyrelsens webbplatser:
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »