Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-04
Senast uppdaterad: 2016-05-04

Övervakningskameror vid Lödöse Södra pendelparkering på plats

Nu finns kameror uppsatta för att övervaka tryggheten vid pendelparkeringen Lödöse Södra.

Kamerorna, som är både fasta och rörliga, är kopplade till Securitas ledningscentral i Linköping där operatörer ser en konstant inspelning bilder över vad som händer på platsen. Ser Securitas något misstänkt, finns möjlighet för dem att ropa upp varnande meddelanden i högtalare på parkeringen.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson berättar:

— Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att övervakningskamerorna nu är på plats och att vi tagit ytterligare ett steg för att göra Lödöse Södra tryggt och säkert.

Polisen har varit en resurs och stor hjälp i arbetet med att ansöka om tillstånd för kamerorna.

— Nu är de på plats, och vi fortsätter att stärka det brottsförebyggande arbetet och följer utvecklingen kontinuerligt, berättar kommunens folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin-Rydbo.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »