Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-28
Senast uppdaterad: 2020-09-28

På virtuell väg genom framtidens sluss i Lilla Edet

I simulatorn återskapas situationerna på Göta Älv så verklighetstroget som möjligt.

Lilla Edet ska få en ny sluss, men var ska den placeras? Och hur ska den se ut? Detta är ännu inte bestämt, men en försmak av olika alternativ får man i Sjöfartsverkets simulator, där en testpanel med lotsar styr virtuella båtar genom framtidens slussar.

I samarbete med Sjöfartsverket och i dialog med berörda myndigheter och kommuner planerar Trafikverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Dagens slussar är över 100 år gamla och den tekniska livslängden är snart passerad. Det betyder på längre sikt att deras funktion inte kan upprätthållas med hjälp av underhåll, och därför behöver de bytas ut.


I fyra rum finns stora dataskärmar placerade i halvcirkel runt fullt utrustade förarhytter. På dataskärmarna syns båtarnas främre del, kanalen och den omkringliggande miljön med träd, kullar, hus och kajkanter.


Vi befinner oss på Sjöfartsverkets fartygssimulator på Lindholmen i Göteborg. Just den här dagen är det Lilla Edet som båtarna i sakta mak glider igenom på väg mot de simulerade slussarna.


Vid spakarna sitter testpanelens fem lotsar som alla har erfarenhet av att köra genom Trollhätte kanal.

”Ge oss starkare ström!”

– Johan! Det är för enkelt! Ge oss starkare ström! ropar en av lotsarna Christofer Jahnke till Sjöfartsverkets testledare Johan Eriksson.


För att simuleringarna ska bli så verklighetstrogna som möjligt ingår sådant som strömmar, vind och sikt och just här i Lilla Edet tycker Christofer Jahnke och hans lotskollega Jimmie Sjörén att verklighetens Göta Älv brukar bjuda på starkare strömmar. När strömmens hastighet ökas från kontrollrummet gungar båten till och känslan är förvillande lik att vara på en riktig båt.


– Simulatorn är ett ofantligt bra redskap, säger Jimmie Sjörén. Och så är det fruktansvärt kul!


För att få ett referensmaterial testar lotsarna först att virtuellt köra båtar av olika storlek genom den befintliga kanalen. Därefter tar man sig an de nya föreslagna sträckningarna som lagts in i simulatorn. Sedan utvärderas de olika alternativen – hur enkelt var det att köra, upplevde man risker någonstans?

Prövar förutsättningarna

– Poängen med simuleringarna är att pröva förutsättningarna för nya slusslägen på respektive plats, säger Johan Eriksson.


Vart de nya slussarna kommer att placeras är med andra ord inte bestämt, men att de blir större än dagens står klart. I de befintliga slussarna i Lilla Edet har de största båtarna en decimeter till godo på varje sida.


– När slussarna byggdes för ungefär 100 år sedan fick fyra båtar plats samtidigt. Sedan dess har det mesta vuxit och för att möta morgondagens behov dimensionerar vi upp de nya slussarna, säger Johan Eriksson.


Simuleringarna och utvärderingarna kommer att vara en del av den utredning som avgör var Slussarna ska ligga, den så kallade lokaliseringsutredningen. I utredningen analyseras vid sidan av de nautiska delarna även faktorer som påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet.Läs mer om slussprojektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fakta: Vad gör en lots?

En lots hjälper fartygs befälhavare att navigera så att de kommer in till hamnen på ett säkert sätt. Med hjälp av bojar, fyrar, radar och andra tekniska hjälpmedel ger de anvisningar till fartygets befäl. De hjälper även till med förtöjning och manövrering inne i hamnen.

 

För att bli lots krävs sjökaptensutbildning, sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år till fyra år beroende på lotsområde.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »