Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-03-09
Senast uppdaterad: 2012-05-23

Positivt trendbrott i Lilla Edets kommun

Positiva siffror presenterades idag i en rapport om ungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun. Undersökningen, som genomförts av Splitvision Research bland kommunens ungdomar, visar på ett tydligt trendbrott.  Kommunens ungdomar upplever ökad trygghet i skolan och användning av droger har tydligt minskat. De långsiktiga insatser som gjort har gett resultat.

 
Det är en positiv bild som målas upp bland kommunens ungdomar med lugna, trygga samhällen, utan droger. Undersökningen visar att färre ungdomar testar narkotika. Så lite som 3 procent säger sig ha testat eller använt narkosiska preparat i någon form. Det är en minskning jämfört med föregående undersökning (2008) då siffran var 5 %.

 
Tryggheten i skolan är fortsatt hög. Nära nio av tio elever upplever att de känner sig trygga i skolan. Det är heller ingen skillnad mellan kommunens skolor. Däremot finns det skillnader mellan könen. Hela 100% av tjejerna i nionde klass känner sig trygga i skolan och 69% av killarna upplever trygghet i skolan.

 
Undersökningen pekar även på vikten av föräldrars agerande i samband med ungdomars alkoholvanor. Bland de ungdomar som blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar uppger fler att de varit kraftigt berusande, än bland de ungdomar som inte blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Det visar att information riktat till föräldrar behövs.

 
- Undersökningen ger oss ett bra underlag i vårt fortsatta arbete. Vi behöver bland annat fokusera på att minska sniffning bland ungdomar, säger Eva-Lena Juhlin Rydbo, folkhälsosamordnare i Lilla Edets kommun.

 
Ett mål i kommunens folkhälsoarbete är att främja trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Däri ligger bland annat kommunens vision att ingen mobbing ska förekomma på Lilla Edets skolor. Ett arbete som kommer att fortsätta även under 2012.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »