Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-11-03
Senast uppdaterad: 2014-11-05

Radonmätning

Många bostäder i Sverige har förhöjda radonhalter. Radonmätning i bostäder ska ske under eldningssäsongen, oktober till april och pågå minst 2 månader.

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan komma in i våra hus från till exempel marken, fyllnadsmaterial eller blåbetong. Förhöjda radonhalter inomhus kan leda till allvarlig sjukdom och det är därför viktigt att inomhusluften ligger under riktvärdet på högst 200 Bq/m³. Vid frågor kan du kontakta miljöinspektör på Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »