Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-12
Senast uppdaterad: 2020-11-13

Rankingen Bästa skolkommun 2020 klar

Nu är Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2020 klar. Lärarförbundet genomför varje år rankingen för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som skolors huvudmän.

Underlagsmaterialet kommer från Skolverkets statistik insamlad från SCB, samt från Lärarförbundets egna undersökningar bland skolpersonal i kommunen. Undersökningen baserar sig på förra årets statistik.

Lilla Edets kommun lägger sig på plats 240 bland landets 290 kommuner. Trots en låg placering har kommunen klättrat 29 placeringar uppåt sedan förra rankingen.

Undersökningen visar på positiva saker som att resurser till undervisningen har ökat, lärarna är friska och lärarlönerna står sig bra i jämförelser. Även på området kommunen som huvudman står sig kommunen bra. Det kriteriet bygger på hur kommunens samarbete med Lärarförbundet fungerat.

Områden där kommunen försämrat resultaten är meritvärden och andel elever som får godkänt i alla ämnen i årskurs nio. Kommunen fick också en sämre ranking än tidigare i andelen utbildade lärare.

— Vi fokuserar tydligt på kunskapsmålen och att få upp andelen behöriga elever till gymnasiet. I dag ser vi att det ser bättre ut – siffrorna som undersökningen baseras på är ett år gamla. Om siffrorna från i dag hade använts, så hade vi legat på plats 200 när det gäller kriteriet andel godkända elever, säger Anders Nordgren, verksamhetschef skola.

Eftersom Lilla Edets kommun är en liten kommun, så påverkar ett litet antal personer ett statistiskt utfall stort. Anders Nordgren förklarar att om tre elever till i årskurs nio 2020 haft betyg i alla ämnen, så hade kommunen hamnat på plats 150 i det kriterium som gäller andel godkända elever.

— Det är så små marginaler för oss i statistiken. Så är det inte i större kommuner.

Systematiskt kvalitetsarbete ger effekt

Anders Nordgren berättar vidare att skolan arbetar hårt med sitt systematiska kvalitetsarbete.


— Vi lägger mycket fokus på kunskapsresultaten hos eleverna och skapar tillsammans handlingsplaner som vi sedan följer och utvärderar. Att arbeta fokuserat med resultaten ser vi ger effekt. I det arbetet har vi ett nära samarbete mellan elev, lärare, skolledning, förvaltningsledning och politik – det är ju en av fördelarna med att vara en liten kommun att vi kan ha den närheten.

Även Skolinspektionen gav ett högt betyg till kommunens systematiska kvalitetsarbete och Lilla Edets kommun har tagit emot studiebesök från andra kommuner, då de varit intresserade av vårt sätt att arbeta.

Skapar målbilder tillsammans med studie- och yrkesvägledare

För ett drygt år sedan startades en satsning med studie- och yrkesvägledning upp. Eleverna har i ett tidigare skede än innan haft samtal med studie- och yrkesvägledare, där de tillsammans samtalat om framtiden och intressen. Eleverna har i samtalen fått hjälp att skapa målbilder som motiverar dem i studierna. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »