Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-22
Senast uppdaterad: 2021-06-22

Rapportera till FTI ifall det är skräpigt på återvinningsstationerna

Det är viktigt att du rapporterar direkt till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) om du upplever att det är skräpigt på en återvinningsstation eller om en container är full. Detta rapporterar du inte till kommunen.

Periodvis är det många som hör av sig till kommunen om att det är skräpigt runt återvinningsstationerna. Det är FTI som ansvarar för att tömma och städa återvinningstationerna, inte kommunen.

 

– Det är mycket bra att så många är uppmärksamma, engagerade och rapporterar saker som behöver åtgärdas. Det är dock viktigt att informationen når rätt instans direkt. När vi på kommunen får in rapporter om nedskräpning på en återvinningsstation vidarebefordrar vi givetvis den informationen till FTI. Men alla vinner på att vi på kommunen, istället för att lägga vår tid på att vidarebefordra information, kan lägga våra resurser på vårt kärnuppdrag, konstaterar Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö och trafik i Lilla Edets kommun.

Kontakta därför FTI om:

  • en container är full
  • en återvinningsstation är skräpig
  • du vill veta när en viss återvinningsstation töms och städas.


Så rapporterar du till FTI:

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »