Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-17
Senast uppdaterad: 2021-06-17

Renspolning av vattenledningar i Nygård vecka 27

Pollex AB kommer under vecka 27 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Nygård på uppdrag av Lilla Edets kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med smak, lukt och missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden. De kunder som berörs kommer att få information från Pollex i brevlådan under vecka 26.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

 

Observera att problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår. Vatten som innehåller luft (vita små bubblor) kan förekomma under vecka 27 och under vecka 28 men det är helt ofarligt att använda.

När och var?

Arbetet beräknas pågå vecka 27 måndag 5 juli - torsdag 8 juli.

 

Vatten är avstängt dessa dagar mellan klockan 8.00-18.00. Vatten finns alla dagar efter kl.18.00 till kl. 8.00 på morgonen efter.

 

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan under vecka 26. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Vattentank

Vattentank för avhämtning med eget kärl står på pendelparkeringen norr om fotbollsplanen vid Trädvägen.

Ytterligare information

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta enheten vatten och avlopp via kommunens växel 0520-65 95 00.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »