Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-11-16
Senast uppdaterad: 2020-11-16

Resultat av enkätundersökning på biblioteket formar framtida satsningar

I början av september genomförde biblioteket en enkätundersökning. Frågorna handlade om tillgången till information; böcker, tidskrifter, e-media med mera, men också om bibliotekets kulturutbud och vad kommuninvånarna tycker att bibliotekets lokaler ska användas till.

— Vi har fått pengar från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”. Det innebär att vi kan arbeta för att förbättra biblioteket ur flera olika aspekter. Till att börja med gjorde vi en användarundersökning för att fånga in synpunkter under två veckor i september, berättar Tina Hurtig, bibliotekschef.

Resultatet visar att de flesta vill använda bibliotekets traditionella tjänster som att låna böcker och läsa tidningar. Samarbetet med Bibliotek i Väst och bibliotekets digitala tjänster är uppskattade, liksom möjligheten till Take away nu i Covid-tider.

— Vi fick in många bra förslag på kulturaktiviteter och vi hoppas på att kunna erbjuda en del av det som efterfrågas i vårens program. Bland annat blir det föreläsning av ”Tant Kofta” och återkommande besök av Jan Uddén. Biblioteket kommer också att erbjuda fler bokcirklar för de som vill träffas och diskutera böcker och läsning. Vi får hoppas att det går att genomföra allt till våren, vi får se läget med pandemin an, säger Tina Hurtig.


Tant Kofta, eller Lotta Blom som hon egentligen heter, håller 20 januari ett föredrag om stickning och garnfärgning. Jan Uddén är biolog och museipedagog på Bohusläns museum, där han främst arbetar med natur och miljö. Jan är även en välkänd radioprofil från P4 Väst där han svarar på lyssnarnas frågor om djur och natur. Han håller ett föredrag 3 februari. (Detta med reservation för att det kan bli ändringar utifrån smittläget i vår region.) Du hittar aktuell information om alla evenemang och eventuella ändringar i evenemangskalendern.

Fler bekväma sittplatser - och ett nytt barnbibliotek!

Både vuxna och barn önskar fler och bekvämare sittplatser, framkom det i enkätundersökningen. Med hjälp av medlen från Stärkta bibliotek kommer det att bli verklighet. Till exempel är en ny soffa beställd som är tänkt till avdelningen för äldre barn.


Det framkom också att det efterfrågas mer utrymme för yngre barn, både av föräldrar och av förskolor. Det är också något biblioteket planerar för – i vår kommer de att kunna erbjuda ett nästan helt nytt barnbibliotek med bättre tillgänglighet och funktionalitet.

Invånare vill använda bibliotekets lokaler på flera sätt

I enkätsvaren framkommer även önskemål om fler tysta läsplatser för till exempel studier, medan andra vill att biblioteket ska vara mer av en mötesplats för diskussion, samtal och aktiviteter.

Det framförs också önskemål om utökade öppettider på biblioteket, både på vardagskvällar och lördagar. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »