Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-09-02
Senast uppdaterad: 2015-09-08

Rikliga mängder regn väntas

Idag njuter vi av solskenet efter några dagar av regn. Tyvärr ser det ut som även den närmsta tiden innehåller rikliga mängder av regn. Regnet kan innebära en risk för stora vattensamlingar samt översvämning av källare och dagvattenledningar.

Det finns flera sätt att förbereda sig för en eventuell översvämning. Nedan kommer några tips:

  • Rensa dagvattenbrunnar så regnvatten kan rinna undan.
  • Rensa hängrännor och stuprör.
  • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker från källare om det föreligger risk för översvämning.
  • Se över din hemförsäkring så du vet vilka villkor som gäller.

Vid översvämning


Om du råkar ut för översvämning i källare eller annat utrymme, tänk på följande saker:
  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell dräneringspump är strömförsörjd.
  • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med trasor samt se till att toalettlock är stängda.
  • Ring ditt försäkringsbolag.

Här hittar du fler saker att tänka på och vem du vänder dig till vid översvämning.öppnas i nytt fönster
 

Tips på webbplatser för råd och information


SMHI:s webbplats följer du eventuella varningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gäller för ditt område. Där kan du se väderprognosen och se om det finns risk för rikligt regn.

Din Säkerhets webbplats finns tips och informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur du kan skydda din fastighet mot översvämning samt saker som är bra att ha hemma vid översvämning.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »