Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-29
Senast uppdaterad: 2017-11-29

Rivning av hus längs E45 påbörjas

I enlighet med detaljplanen för utbyggnaden av E45 har Lilla Edets kommun de senaste åren löst in fastigheter i Göta och nu kommer rivningen av byggnaderna på dessa fastigheter att starta.

Just nu pågår provtagningar om eventuell förekomst av miljöfarligt material innan själva rivningsarbetet påbörjas. Totalt rör det sig om fem fastigheter och arbetet förväntas pågå under cirka tio veckor. Under denna period kommer transporter ske på anslutande vägar samt rivningsarbeten inom fastigheterna. Ägare till närliggande fastigheter har sedan tidigare fått information om rivningsarbetet och dess påverkan.Rivningsarbetet utförs för att skapa förutsättningar för framtida utbyggnad av E45. Har du frågor eller funderingar om arbetet är du välkommen att kontakta Mats Nilsson, lokalstrateg på 0520-65 95 13 eller mats.nilsson@lillaedet.se.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »