Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-02-28
Senast uppdaterad: 2018-02-28

Rökfritt för bättre hälsa

Lilla Edets kommun vill vara en förebild i hälso- och arbetsmiljöarbetet. Nu tar kommunen nya tag kring rökfri arbetstid och nya riktlinjer har utformats.

Reglerna innebär att det inte är tillåtet att röka på arbetstid. Rökning är inte tillåten varken på eller i anslutning till arbetsplatsen, som till exempel i närheten av entréer eller fönster. Nytt är att även e-cigaretter omfattas av riktlinjerna. Ingen omsorgstagare, medarbetare, besökare, barn eller ungdom ska ofrivilligt behöva utsättas för hälsorisk eller dålig lukt på grund av tobaksrök.

— Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och verkar för god hälsa hos både medarbetare och alla som vistas i våra verksamheter. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen på varje arbetsplats och vi vill verka för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv där medarbetare mår bra, säger Lena Palm, kommunchef.

För att stötta anställda som vill bli rök- och nikotinfria erbjuder kommunens personalavdelning en hjälpkurs som omfattar flera tillfällen. Det finns också möjlighet att få ekonomisk ersättning för receptfria nikotinhjälpmedel. Riktlinjerna för rökfri arbetstid antogs under december 2017.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »