Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-23
Senast uppdaterad: 2020-10-23

Säkrare gång- och cykelväg byggs i Göta

På Bistocksvägen i Göta skapas nu en bredare och säkrare gång- och cykelbana samtidigt som gatubelysningen förbättras med nya energisnåla ljusarmaturer. Detta efter synpunkter från kommuninvånare.

– Säkra vägar är viktigt och detta är något som Lilla Edets kommun fokuserar mycket på. Vi har fått in synpunkter från kommuninvånare som upplevt att säkerheten utmed Bistocksvägen inte varit tillräcklig. Därför breddas nu gång- och cykelbanan medan bilvägen blir smalare, vilket ska medföra att biltrafikens hastighet sänks. Därmed ökas gång- och cykeltrafikanternas säkerhet, konstaterar Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.

 

Även ett nytt farthinder med övergångsställe, i höjd med Flustervägen och befintlig lekplats, ska anläggas. Och Höglundavägen får ett farthinder vid utfarten till Bistocksvägen.

 

– Samtidigt förbättras underlaget på gångvägen till både lekplatsen och den intilliggande fotbollsplanen, säger Jarno Tuovinen.

 

I samband med arbetet byts också ljusarmaturen för gatubelysningen utmed Bistocksvägen ut och ersätts med energisnåla LED-lampor som ger ett bättre och jämnare ljus.

 

– På sikt planerar vi att byta ut kommunens alla ljusarmaturen till energisnål LED, i olika etapper. Vilket blir mer långsiktigt hållbart både ur ett ekonomi- och miljöperspektiv, säger Jarno Tuovinen.

 

Arbetet som nu pågår i Göta beräknas vara färdigt innan oktober månads slut.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »