Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-11-19
Senast uppdaterad: 2012-11-19

Samarbete gynnar sju västsvenska kommuner

Samarbete i SOLTAK AB
Öckerö kommun är senast i raden att ansluta sig till samarbetsbolaget SOLTAK AB.  Det innebär att sju västsvenska kommuner nu enats om ett samarbete kring stöd och administration via ett gemensamt bolag — SOLTAK AB. Ett samarbete som på sikt gynnar kommunernas medborgare.

Bolagsbildandet senareläggs


Arbetet med att bilda det gemensamma bolaget fortsätter.  Genom Öckerös inträde i SOLTAK AB krävs dock att bolagsordning och ägardirektiv beslutas på nytt i respektive kommunfullmäktige. Det innebär att bolagsbildandet skjuts upp några månader.

Förstudier startas


Under hösten har en kartläggning över möjliga samarbetsområden inom SOLTAK AB genomförts. De områden som berörts är; upphandling, IT, ekonomi, samt personal och löneadministration. Med kartläggningen som grund tas nu beslut att gå vidare i förstudieprocesser inom samtliga områden för att närmare analysera respektive kommuns behov och fördelar med ett samarbete.

Förutsättningen är att genom samarbete och gemensamma upphandlingar vinna ekonomiska fördelar, förstärkt kompetens och minskad sårbarhet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »