Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-02-05
Senast uppdaterad: 2016-02-05

Samverkan i nya lokaler i Lödöse

Ett av rummen på barnavårdscentralen på Lödöse Läkarhus.

1 februari startade Lödöse Läkarhus sin verksamhet i nybyggda lokaler i Lödöse. I samma hus tar kommunens hemsjukvård med ansvarsområde i Lödöse plats och även ett trygghetsboende för äldre.

Backa Läkarhus har funnits sedan 2002 och bedriver vårdcentraler och rehab i Göteborg och Bohuslän. Lödöse Läkarhus blir den elfte vårdcentralen i deras regi. Vårdcentralen i Lödöse inrymmer även en barnavårdscentral. Det är en fullskalig vårdcentral med läkare, sjuksköterskor, BVC-sköterskor/distriktssköterskor, specialistmottagning för dig med kronisk sjukdom, psykolog samt psykoterapeut och laboratorium. Under samma tak driver Backa Läkarhus även rehab med sjukgymnastik och arbetsterapi. Öppettiderna på vårdcentralen är vardagar kl. 8-17.

— Redan vid lunch har vi haft många besök, både av patienter som vill lista sig och även av besökare som vill se sig runt, berättar Mikael Spetz som är specialist på allmänmedicin och verksamhetschef på Lödöse Läkarhus.  

Karin Svensson Stolt, biträdande verksamhetschef på Lödöse Läkarhus, Mikael Spetz, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef Lödöse Läkarhus och Fredrik Gunmalm, VD på Backa Läkarhus.

Tätare samarbete 


I samma lokaler som vårdcentralen kommer kommunens hemsjukvård i Lödöseområdet att finnas. Det ger större tillgänglighet och en annan närhet till läkarna på vårdcentralen.

— Det är första gången som kommunens personal på hemsjukvården får närheten till läkarna, säger Helena Arkemar, enhetschef i Lilla Edets kommun. 

Lena Olofson och Lena Larsson är distriktssköterskor i Lilla Edets kommun och både är positiva till den närhet som lokalerna ger möjlighet till. De berättar:

— Tillgängligheten ökar genom att vi finns så nära varandra. Det blir enklare att rådfråga genom att arbetet sker så nära, vilket innebär ett stort plus för alla.

Närheten gäller även för de äldre som flyttar in på trygghetsboendet på ovanvåningen i samma hus. Många av de boende har flyttat in. I närheten av trygghetsboendet finns en mötesplats tillgänglig, ett populärt koncept som känns igen från trygghetsboendet Hägern i Lilla Edet.

— En förhoppning är att kunna möta de äldre på mötesplatsen. Där finns det möjlighet att göra gemensamma föreläsningar med olika fokus, säger Mikael Spetz.

I nära anslutning till nuvarande byggnad planeras ytterligare en etapp att byggas där både boende och kommunal verksamhet får utrymme.

Helena Arkemar, enhetschef på Lilla Edets kommun tillsammans med Lena Olofson och Lena Larsson, distriktsköterskor.

Öppet Hus 5 mars


5 mars är allmänheten välkommen till Öppet Hus på Lödöse Läkarhus. Under tillfället kommer personal från Lilla Edets kommun, GeKå Fastigheter och Lödöse Läkarhus finns på plats. Dagen bjuder på aktiviteter som rundvandring på vårdcentralen och möjlighet att titta in i en lägenhet på trygghetsboendet. Mer information kommer längre fram.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »