Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-08-22
Senast uppdaterad: 2018-08-16

Sex västsvenska kommuner vill tillsammans skydda dricksvattnet

Tillgången på vatten som kan renas till dricksvatten är livsviktigt. Därför har sex kommuner tillsammans tagit fram ett förslag för starkare skydd av sitt dricksvatten — hela vägen från Vänersborg till Göteborg. 

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Vänersborgsviken i Vänern eller från Göta älv. I Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg får invånarna helt eller till stor del sitt dricksvatten från Vänersborgsviken och Göta älv. Även i flera andra kommuner i regionen kommer en del av dricksvattnet från Göta älv. 

Att trygga möjligheten att göra dricksvatten av vattnet är en självklarhet. Detta görs bland annat genom att skapa ett vattenskyddsområde med tillhörande vattenskyddsföreskrifter, vilket i nuläget saknas för flera av de berörda vattentäkterna. De sex kommunerna tydliggör gemensamt vad som behöver regleras för att minska risken för akut förorening av vattentäkterna. 

– Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner gläds åt att det nu finns ett gemensamt förslag från Göta Älvdalskommunerna. Att säkra vattenförsörjningen genom att minska riskerna i våra kommuner är självklart oerhört viktigt, konstaterar miljöchef Kristian Nordström, Lilla Edet, miljöchef Mikael Reinhardt, Vänersborgs kommun, och utvecklingschef Håkan Falck, Trollhättans stad. 

 

Förslaget till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter som kommunerna tillsammans har tagit fram finns att ta del av på gavso.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Läs dokumentet "Ett vattenskyddsområde - skydd för 700 000 människors dricksvatten".PDF

Tar emot synpunkter fram till 3 oktober

Fram till 3 oktober finns möjlighet att läsa förslaget och den som är berörd av förslaget är välkommen att lämna sina synpunkter fram tills dess. 

gavso.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också information om bakgrunden till förslaget och vad som händer med förslaget efter den 3 oktober.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »