Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-04-01
Senast uppdaterad: 2015-04-02

Ska du vårelda?

Nu har våren kommit. Det är vanligt att elda trädgårdsavfall, fjolårsgräs och ordna påsk- och valborgseldar. Tänk på att det är torrt i markerna vid den här tiden på året. Det är du som eldar som ansvarar för elden och eventuella konsekvenser. Det är även ditt ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud eller inte.
 

Att tänka på vid eldning:

  • Elda inte om det blåser.
  • Elda inte i mörker.
  • Den som tänder ansvarar för att det blir släckt.
  • Kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.

Påskbrasa


Om du anordnar påsk- eller valborgseldar ska du anmäla det till räddningstjänsten på telefon 0520-65 96 59.

Eldningsförbud


Från och med 1 april till och med den 1 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan. Eldning får aldrig ske så att du stör eller skapar olägenhet för andra människors hälsa.

Läs mer Elda utomhus

 

 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »