Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-06

Skolgatan avstängd 5-7 februari

Från och med onsdag 5 februari kl. 06.00 är Skolgatan samt av- och påfarten från Fuxernavägen helt avstängd för biltrafik på grund av VA-arbete. Trafiken leds om med skyltar/informationstavlor i området samt vid av- och påfarterna längs väg E45.

Cykel och gångtrafikanter kan med något begränsad framkomlighet ta sig fram på sträckan. Arbetet beräknas pågå fram till fredag 7 februari. Eventuella ändringar i tidplanen uppdateras här.

Avstängning för biltrafik

Kartan visar avstängningarna för Skolgatan och Fuxernavägen

Klicka på kartan för en större version

Oskyddade (gång- och cykel) trafikanter

Tänk på att det inte går att ta sig över vid övergångsställena vid korsningen Skolgatan-Fuxernavägen-Käppslängaregatan, se avstängningar i rött på kartan nedan. Välj alternativa gångvägar:
  • Från och till Spånkajen och Brovägen kan du ta dig fram via Fuxernavägen och runt Fuxernaskolan för att komma till exempelvis Järnvägsgatan.
  • Från och till Käppslängaregatan kan du ta dig till Järnvägsgatan via den mindre asfalterade gångvägen längs kommunhusets södra sida.

Klicka på kartan för en större version

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »