Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-11-21
Senast uppdaterad: 2016-11-21

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot gymnasieverksamhet

Under hösten 2016 genomförde Skolinspektionen tillsyn på Elfhems gymnasium. Idag har Skolinspektionen offentliggjort sitt beslut där de påtalar flera allvarliga brister i verksamheten. Kommunen har fram till 21 april 2017 att åtgärda bristerna och rapportera till Skolinspektionen annars utgår ett vite på 500 000 kronor.

Det är inom fyra områden som skolinspektionen riktar sin kritik, dessa är; särskilt stöd, förebyggande elevhälsa, det systematiska kvalitetsarbetet och det arbetsplatsförlagda lärandet.
 
– Skolinspektionen kontaktar oss i nästa vecka för att boka tid med förvaltningsledningen, det är ett rutinmässigt möte i sådana här sammanhang. Efter detta får vi undersöka hur vi kan ta oss an de brister Skolinspektionen påvisat, säger Olle Isaksson, chef för bildningsförvaltningen och fortsätter:

– Kritiken är allvarlig och rapporten visar att vi har stora utmaningar att ta oss an. Det finns som jag ser det två vägar framåt - antingen se på möjligheterna att utveckla verksamheten och nå den kvalité vi har ansvar att ta, eller kontakta våra grannkommuner för ett samarbete över gränserna.

Kommunen har fram till 21 april 2017 att åtgärda bristerna och rapportera till Skolinspektionen. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »