Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-10-28
Senast uppdaterad: 2020-10-23

Slyröjning utmed promenadstråket vid älven

Under november månad genomförs ett omfattande slyröjningsarbete utmed älven.

En totalt nästan tre kilometer lång sträcka, mellan Ellbo reningsverk och Rasta, ska röjas på både den västra och östra sidan om älven. Arbetet utförs av entreprenör på uppdrag av Lilla Edets kommun.

 

– Genom slyröjningsarbetet får vi till ett trevligare och mer tillgängligt promenadstråk utmed älven. På vissa delar av promenadstråket som tillhör kommunen ska vi även lägga på mer grus för att förbättra underlaget, säger Jarno Tuovinen, produktionsledare på enheten stadsmiljö och trafik.

 

Kring de delar av promenadstråket utmed älven, som ägs alternativt sköts av Sjöfartsverket, Trafikverket och Vattenfall, för kommunen en dialog med ansvarig aktör med förhoppning om att även dessa sträckor ska kunna förbättras framöver.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »