Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-01-16
Senast uppdaterad: 2017-01-16

Smittande oro och mod - ett konstprojekt om yttrandefrihet

Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystnar? I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om kulturutövare börjar censurera sig av rädsla för repressalier? Smittande oro och mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet.
 
— Det är väldigt roligt att äntligen få lansera detta viktiga projekt. Vår förhoppning är att konstverken ska kunna fungera som verktyg och som en utgångspunkt för diskussion kring demokrati och yttrandefrihet — och på så sätt stärka samhället och bidra till att väga upp mot oro och negativa krafter, säger Johanna Ljung Abrahamsson, kultursamordnare.

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra svenska och internationella konstnärer, för projektet skapat var sitt nytt och unikt konstverk på temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. De medverkande konstnärerna är Esther Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von Hausswolff.

De kommuner som deltar i projektet är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet drivs gemensamt av de tolv deltagande kommunerna. Projektet genomförs med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.                        
 

Gemensamt projekt


De fyra konstverken har tillverkats i tolv up-plagor vardera och kommer att visas samtidigt i hela Göteborgsregionen under perioden februari — maj 2017. Under en tvåveckorsperiod visas respektive konstnärs bild i samtliga tolv kommuner, med vernissagedatum 1 februari (Esther Shalev-Gerz), 1 mars (Kendell Geers), 5 april (Nina Bondeson) och 3 maj (Carl Michael von Hausswolff). I Lilla Edets kommun kommer konstverken att visas på Lilla Edets bibliotek, Lilla Edets kommunhus och utanför Lödöse museum.

Tanken om ett gemensamt projekt spirade ur uppgivenhet, ilska och sorg över hot och våld mot kulturarbetare, konstnärer och människor i allmänhet. Idén väcktes på ett möte mellan kulturtjänstepersoner från kommunerna inom Göteborgsregionen i januari 2015, dagen efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Kan vi med kulturen och konsten som kraft tillsammans arbeta för att smitta vår omgivning med mod?

Curator för projektet


Jörgen Svensson är en Göteborgsbaserad konstnär som arbetar med projektbaserade verk i en social och politisk kontext. 1995 var han rådgivare åt dåvarande kulturminister Margot Wallström. Han har också bland annat varit professor på Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademien Trondheim, Norge.

— Jag har valt konstnärer utifrån vilka jag tror kan leverera något konstnärligt intressant som är kopplat till det övergripande ämnet. Samtliga konstnärer har antingen egna erfarenheter av att bli ifrågasatt för sin konst eller intresserat sig för konstens roll och möjligheter i samhällsdebatten, säger curator Jörgen Svensson.
 

Evenemang kring konstverken


Kring konstverken kommer det att finnas informationsmaterial, temadagar och arrangemang - för att ge fler perspektiv på temat mod, rädsla, demokrati, yttrandefrihet och konsten som uttrycksmedel.

Mer information


Du hittar mer information om konstnärerna, evenemang och ytterligare information om vad som anordnas i samband med projektet på lillaedet.se/smittandeoromod
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »