Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-03-21
Senast uppdaterad: 2018-03-20

"Snabbslanten" - ett ekonomiskt stöd till unga

Alla barn och ungdomar i Lilla Edets kommun har möjlighet att ansöka om en "Snabbslant". Det vill säga pengar till att arrangera olika typer av fritids- och kulturaktiviteter.

Vill du arrangera ett LAN, boka en föreläsare eller en artist till en konsert, ordna en kurs eller workshop för andra unga eller göra något annat som kan kopplas till kultur och fritid? Då kan du söka pengar till detta genom kommunen.

Vem kan söka?

Alla barn och ungdomar kan söka detta bidrag. Det gäller även dem som inte är medlemmar i eller anslutna till någon av kommunens föreningar. "Snabbslanten" kan inte sökas av föreningar utan bara av enskilda unga personer. Stödet kan sökas under hela året.

Tanken med "Snabbslanten"

Syftet med ”Snabbslanten” är att stimulera ungdomar i Lilla Edet till att på egna initiativ planera och genomföra egna projekt. Målet är att öka barns och ungdomars delaktighet och medskapande i deras fritidssysselsättningar samt att stärka deras självförtroende.

Läs mer om "Snabbslanten" och om hur du kan söka detta stöd på lillaedet.se/snabbslant

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »