Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-10-28
Senast uppdaterad: 2019-10-28

Snart sista chansen att svara på medborgarundersökningen!

Vi vill kunna erbjuda dig som invånare en så bra kommunal service som möjligt. För att kunna göra det, är det viktigt för oss att veta hur du som invånare upplever vår kommun. Kanske är du en av dem som fått medborgarundersökningen hem i brevlådan?

I början av september skickade Statistiska Centralbyrån, SCB, ut en undersökning till
1 200 kommuninvånare. Medborgarundersökningen genomförs på uppdrag av Lilla Edets kommun.

I undersökningen ställs det frågor som till exempel: Vad tycker du om Lilla Edets kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, omsorgen, kultur, gator och vägar? Hur ser du på möjligheten till inflytande i kommunen?

Sista dagen att skicka in enkäten med post är 29 oktober.

Sista dagen att fylla i webbenkäten är 4 november kl. 13.00.

Dina åsikter är viktiga - passa på att tycka till!

Om du är en av de personer som fått undersökningen hem i brevlådan, hoppas vi att du tar dig tid att svara! Genom att göra det, så bidrar du i arbetet med att göra Lilla Edets kommun till en bättre plats att bo och verka på.

Passa på och tyck till - dina åsikter är viktiga för oss!

Hur används resultaten?

Resultaten kommer att presenteras på kommunens webbplats. En rapport kommer också att presenteras för kommunens politiker och finnas med inför framtida verksamhetsplanering.

Läs mer om medborgarundersökningen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »