Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-02-25
Senast uppdaterad: 2020-02-25

Snöröjning i kommunen

Du ska kunna ta dig fram även om det är halt eller har snöat. Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid på de vägar som kommunen ansvarar för.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen.


Snöröjningen sker i huvudsak genom att vi plogar med traktor. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. Kommunens snöröjning påbörjas när snödjupet är 6 centimeter på gång- och cykelvägar och vid 10 centimeter snö på gator och ytor för övrig fordonstrafik.


Snöröjningen och halkbekämpningen prioriterar gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras genomfartsgator, busstorget samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga. Snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att arbetet påbörjats.

Att tänka på för dig som är fastighetsägare

Som fastighetsägare måste du själv räkna med att bryta genom vallen vid din infart. Att vallen lämnas kvar beror på att snöröjarna måste hinna klart med sitt uppdrag i tid.

Tänk på att hålla områdena kring brevlådan och fram till avfallskärlet snö- och isfria samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.


Mer information om snöröjning och halkbekämpning hittar du på lillaedet.se/snöoch halka Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »