Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-11-29
Senast uppdaterad: 2021-11-29

Snöröjning i kommunen

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid på de vägar som kommunen ansvarar för.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Inför vintersäsongen 2021/2022 har Lilla Edets kommun två lokala aktörer som utför vinterväghållningen på uppdrag av kommunen.

När sker snöröjningen?

Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är cirka 4 cm på gång- och cykelvägar samt övriga priovägar och vid cirka 6 cm på gator och ytor för övrig fordonstrafik.


Vid snöröjning och halkbekämpning prioriterar vi gång- och cykelvägar samt branta backar. Därutöver prioriteras brandstationen, genomfartsgator, busstorget samt pendelparkeringen i Lödöse. Övriga gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.


– I möjligaste mån utförs snöröjningen under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Dels för att röjningsarbetet kan genomföras mycket mer effektivt när färre människor och trafikanter är i rörelse. Och för att vägarna ska vara så farbara som möjligt när det är dags för dig som kommuninvånare att bege dig till jobb eller skola på morgonen. Men det innebär inte alltid att allt är färdigplogat tills kl. 6.00, utan det är ändå snöfallet som avgör när vi kan ploga, säger Anna Berlin, enhetschef stadsmiljö i Lilla Edets kommun.

När det blir halt

Halkbekämpningen sker med isgrus och utförs när behov uppstår.


– När det råder vinterväglag måste alla trafikanter, oavsett om vi går, cyklar eller kör bil, anpassa oss efter rådande väglag. Hur noggrant vi än halkbekämpar kommer det alltid att finnas hala fläckar. Så precis som vi sätter på vinterdäck på bilen, kan det vara en bra idé att tänka till kring vad vi sätter på fötterna när vi ska ut och promenera, konstaterar Anna Berlin.

Vad kostar snöröjningen?

– Eftersom snöröjning är kostsamt görs noggranna avvägningar för att skattebetalarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt. Om samtliga vägar ska snöröjas och grusas vid ett tillfälle kostar den insatsen drygt 100 000 kr. Den exakta kostnaden beror på mängden snö som kommer och under hur lång tid det snöar, berättar Anna Berlin.


Därför läggs stor vikt vid både rådande väderförhållande och väderprognos vid beslut om när en insats ska starta.


– Vi plogar till exempel sällan under pågående snöfall, för att undvika att samma vägar behöver plogas flera gånger. Visar prognosen att snön kommer regna bort inom några få timmar, då inleds heller ingen snöröjningsinsats.

Att tänka på för dig som är fastighetsägare

Varje fastighetsägare ansvarar för att hantera sina snömängder på sin fastighet. Man får exempelvis inte skyffla ut snö från sin tomt ut på gatan.

Tänk på att hålla områdena kring brevlådan och fram till avfallskärlet snö- och isfria samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan ta sig fram säkert.

 

Läs mer på lillaedet.se/snöochhalka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »