Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-11-07
Senast uppdaterad: 2016-11-07

Snöröjning i kommunen

Lilla Edets kommun, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga.

Kommunens snöröjning påbörjas när snödjupet är 6 centimeter på trottoarer och gång- och cykelvägar och vid 10 centimeter snö på gator och ytor för fordonstrafik i övrigt.

Branta backar och gator vid skolor, äldreboenden samt bussvägar prioriteras först. Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga. Snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att arbetet påbörjats.

Fastighetsägare


Som fastighetsägare måste du själv räkna med att bryta genom vallen vid din infart. Att vallen lämnas kvar beror på att snöröjarna måste hinna klart med sitt uppdrag i tid.

Tänk på att hålla områdena kring brevlådan och fram till avfallskärlet snö- och isfria samt sanda så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Snöröjningskartor


På snöröjningskartor kan du se var snöröjning sker. Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på de vägar som tillhör Trafikverket. 

Snöröjningskartor och mer information om snöröjning och halkbekämpning hittar du på sidan Snöröjning och sandning.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »