Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-12-19
Senast uppdaterad: 2012-12-20

Snöröjningskartor på lillaedet.se

Nu finns snöröjningskartor tillgängliga här på webbplatsen. Kartorna visar var snöröjning sker i kommunen.

Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centimeter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning. Gator med busstrafik och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafikerade gator och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga. Vilka insatser LEIFAB gör bestäms av vädret och prognoser från vädertjänsten. Snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar efter att arbetet påbörjats.

Vinterberedskap


Från 15 oktober till 15 april har LEIFAB vinterberedskap. Det innebär att personal och entreprenörer är beredda att ge sig ut med snöplogar och sandbilar. Vinterberedskap innebär också att det finns någon som har jour dygnet runt, helg som vardag. Den som har jour bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal efter behov

Kartorna och mer information om snöröjning hittar du på sidan "Snöröjning och sandning".

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »