Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-08
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Svenskt Näringsliv bjöd in till företagslunch med tema företagsklimat

Bild på Christina Riksén från Svenskt Näringsliv framför en projektorbild på väggen.

Christina Riksén från Svenskt Näringsliv höll en presentation av resultaten i den senaste mätningen av det lokala företagsklimatet i kommunen.

I onsdags, 6 oktober, anordnade Svenskt Näringsliv en företagslunch i Disponentvillan med tema Företagsklimat i Lilla Edets kommun. På plats från kommunen fanns kommunalråd Julia Färjhage (C) och näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist på FöretagsCentrum.

Christina Riksén från Svenskt Näringsliv höll en presentation av resultaten i den senaste mätningen de gjort av det lokala företagsklimatet i kommunen.

 

Lilla Edet steg 30 platser i mätningen och hamnade på plats 229. Överlag klättrar många kommuner i Göteborgsregionen i Svenskt Näringslivs ranking i år då 10 av 13 kommuner har förbättrat sin placering.

 

Ett gott företagsklimat består av en mängd faktorer; allt från hur infrastrukturen ser ut och om det finns lediga lokaler att verka i till möjligheten att föra dialog med tjänstemän och politiker i kommunen. Svenskt Näringsliv har kokat ner definitionen av företagsklimatet till formuleringen: ”Företagsklimatet är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.”

 

Läs mer om resultaten i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Länk till annan webbplats.

 

Tillsammans samtalade deltagarna kring frågor som; vad betyder företagsklimatet för konkurrenskraften, tillväxten och jobben i Lilla Edet? Hur kan företagsklimatet i Lilla Edet bli ännu bättre?

 

— Arbetet med företagsklimatet är ett gemensamt, målinriktat och långsiktigt arbete. Vi hoppas att detta är början på en positiv trend uppåt, säger Christina Riksén.

Företagsklimatet en prioriterad fråga för kommunen

I Lilla Edet finns 2 861 personer anställda i privata företag och företagen genererar 800 miljoner i skatteintäkter. Om alla småföretagare i Lilla Edet skulle anställa en person till, så skulle det kunna betala för motsvarande 253 förskoleplatser eller 78 grundskolelärare.

 

— Företagsklimatet är en prioriterad fråga i Lilla Edets kommun. Det är en förutsättning för att kunna skapa välfärd i vår kommun, säger kommunalråd Julia Färjhage.

Kontakter och förtroende

Företagarna i Lilla Edets kommun har mer kontakter med kommunala tjänstemän och politiker än genomsnittet i Sverige. Av de som svarat i mätningen är det dock 29 % som inte haft någon kontakt alls.

 

— Det är viktigt att skapa ett förtroende mellan företagen och tjänstepersonerna. Man måste utgå från att företagen vill göra rätt. Ett annat område som är viktigt är tillgänglighet. Om du bedriver handel behöver du kunna träffa tjänstepersoner på kvällstid och är du inom hantverkssektorn är kanske en tidig morgontid enda möjligheten för ett möte, berättar Christina Riksén.

Pandemin har knutit företag och kommunen tätare

Pandemin verkar över lag ha stärkt dialog och kontakt mellan företagare och kommunala tjänstemän. Det gäller även för Lilla Edet, som haft tätare kontakt med många företag under pandemin.

 

Kommunen har också gjort insatser som inneburit bland annat anstånd med betalningar, borttagna avgifter för serveringstillstånd och julklapp till kommunens personal som inhandlades från lokala företag.

Insatser för att förbättra företagsklimatet

Inom flera områden där Lilla Edets kommun har ett sämre resultat i mätningen är åtgärder redan på gång. Exempel på det är upphandling, där man nu kan boka en upphandlare för en genomgång via en digital tjänst. Ett annat område är ökad förståelse för företagens villkor, där det kommer att genomföras en utbildning i december för kommunens chefer och tjänstepersoner om företagens förutsättningar. Utbildningen kommer att utformas i samverkan med FöretagsCentrum och Företagarna.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »