Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-22
Senast uppdaterad: 2021-09-24

Svenskt Näringsliv släppte årets ranking av företagsklimatet

Svenskt näringslivs logga

I dag, 22 september, släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av Företagsklimatet i landets 290 kommuner. Lilla Edet stiger 30 platser och ligger nu på plats 229. Bäst placering har kommunen i rankingen på området marknadsförsörjning (andel av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, till exempel lön från privata företag, föreningar och stiftelser) där vi landar på plats 49. Området vi klättrar mest inom med 71 platser är tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande, säger så här om resultaten:

— Det är otroligt glädjande att vi klättrar i rankingen. Jag är långt ifrån nöjd med placeringen, men väldigt glad att det omfattande arbete som läggs ner på att förbättra företagsklimatet i kommunen ger resultat. Nu fortsätter vi jobba för att förbättra företagsklimatet ytterligare. Ett attraktivt företagsklimat är en viktig politisk prioritering och ett av fyra målområden som fastslagits för kommunen. Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och det är en av anledningarna till att ett bra företagsklimat är så viktigt för kommunen.


Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistikmyndigheten SCB, svaren i en enkätundersökning och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen. 74 företag svarade på undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 41 procent.

Resultaten har bland annat förbättrats när det gäller tillgång till medarbetare med rätt kompetens (+ 71), tjänstemännens attityder (+37), kommunens service och bemötande (+26) och negativ påverkan av brottslighet/otrygghet (+23).

Läs mer om Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Länk till annan webbplats.

Godkända betyg i Insiktsmätningen 2021

I Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som presenterades i april får Lilla Edets kommuns myndighetsutövning ett godkänt betyg. Kommunens totala Nöjd Kundindex, NKI, är 70 av max 100 och är ett högt betyg. Ett godkänt NKI är mellan 62–69.


— Undersökningarna har utförts med olika metoder. Svenskt Näringslivs Företagsklimat är en attitydundersökning och Insikt baserar sig på upplevt resultat efter ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. Resultaten i undersökningarna säger olika saker, men vi använder naturligtvis båda resultaten i vårt förbättringsarbete, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

Läs mer om insiktsmätningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »