Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-12-02
Senast uppdaterad: 2016-12-02

Tänk på dina grannar när du eldar

Du som eldar med ved använder ett förnyelsebart energislag. Att elda med ved är en bra resurshushållning, men vedeldning bidrar också till utsläpp av olika luftföroreningar och röken kan bland annat orsaka dålig lukt, nedsmutsning och irritation i luftvägarna. Du som eldar har fullt ansvar för att människor i omgivningen inte störs av din eldning. Det är viktigt att du har goda kunskaper om hur du eldar för att minimera riskerna för människor och miljö. Läs mer på lillaedet.se/vedeldning.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »