Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-01-04
Senast uppdaterad: 2016-01-04

Temaarbete om Lilla Edet på Fuxernaskolan F-3

En hel vägg full med "Det bästa med Lilla Edet" enligt F-3 på Fuxernaskolan.

På Fuxernaskolan har årskurs F-3 arbetat med ett temaarbete som de visade upp under ett Öppet hus i slutet av terminen. Till Öppet hus var föräldrar och närstående inbjudna för att se och veta mer om vad barnen har arbetat med i skolan. I år var temat Lilla Edet. Temat får olika inriktningar för varje klass och grundar sig på intressen och förkunskaper. Årskurs 1-3 avslutade temaarbetet med att berätta vad de tycker är det bästa med Lilla Edet.   

Årets tema Lilla Edet, förr och nu, har bland annat inneburit att F-3 pratat om varför Lilla Edet heter som det gör, varför det bor människor här, kommunvapnet, landskapet och mycket annat. Ett uppskattat område under arbetet har varit Göta älv och särskilt intressant för barnen har varit alla de fiskar som finns i älven.

De områden som tas upp är kopplat till läroplanen, som bland annat tar upp att barn ska känna till sin närmiljö.  Arbetet visades upp under Öppet Hus för föräldrar och andra närstående till barnen. Runt om i skolan fanns bilder och information om arbetet uppsatta som besökarna kunde läsa och se.

— Det som var roligt med detta tema och att visa upp det på Öppet hus var föräldrarnas reaktioner när de läste om barnens arbete. Flera kommentarer handlade om "just det, så var det", berättar Camilla Fors, lärare på Fuxernaskolan

— Vi fick även höra en del roliga historier från far- och morföräldrar som mindes historier om Lilla Edet. Lilla Edet är ett tacksamt ämne som engagerar många, fortsätter Sofia Holgersson.

Ett av områdena under arbetet var fiskar i Göta älv.

Det bästa med Lilla Edet


Årskurs 1-3  avslutade temaarbetet med att visa på vad de tycker är det bästa med Lilla Edet. Resultatet blev en vägg full av bra saker som finns med Lilla Edet som visades upp under Öppet hus.

— Barnen visade på det som de tycker är positivt och bra med Lilla Edet som bland annat idrott, mat, kompisar och föräldrar, berättar Camilla Fors.

Sofia stämmer in och fortsätter:

— Barnen tycker allt de behöver finns här.
 

Några av de saker som nämndes var:


"Det finns nästan inga giftiga ormar i Lilla Edet"
"Allt är perfekt och bra."
"Det finns bra skolor med snälla fröknar. Det är bra miljö"
"Att jag bor här"

En del av de saker som barnen tycker är "Det bästa med Lilla Edet".

Lokal konstnär deltog


Under temaarbetet var även en lokal konstnär inbjuden, Hillevi Pettersson, som målade oljemålningar tillsammans med barnen. Sofia Holgersson berättar:

— Det var ett uppskattat moment. Barnen blev både engagerade och inspirerade när en riktig konstnär besökte dem.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »