Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-03-19
Senast uppdaterad: 2020-03-19

Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel

Rådande omständigheter kring Covid-19 gör att tillfälliga förändringar med kort varsel kan behöva göras för de barn och elever som går på förskola och fritidshem i Lilla Edets kommun.

Vid en eventuell ökad frånvaro bland medarbetare, barn och elever kan det komma att påverka förskolornas och fritidshemmens förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet. Förskolor och fritidshem planerar därför att vid behov kunna omorganisera sin verksamhet.

I dagsläget planerar samtliga förskolor och fritidshem i kommunen att bedriva verksamhet på ordinarie sätt så långt det är möjligt, men vissa tillfälliga inskränkningar i verksamheter kan bli aktuella.

Detta kan bland annat innebära:

  • Att utbildning minskas till förmån för att säkerställa grundläggande tillsyn och omsorg.
  • Omorganisation av befintlig personal i vår verksamhet kan innebära nya ansikten för barn och elever.
  • Begränsade öppettider.
  • Att förskolor och fritidshem slås ihop.


Berörda vårdnadshavare kommer att informeras.

 

Du hittar mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »