Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-11-19
Senast uppdaterad: 2015-11-19

Tillfälligt transitboende för ensamkommande unga

Den senaste tiden har antalet asylsökande varit rekordhögt och allt fler ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige. För att lösa den akuta boendesituationen erbjuder vi ett transitboende i Lilla Edet, inför kommande helg med början 20 november. Mer information om hur Lilla Edets kommun arbetar med flyktingsituationen och hur du kan hjälpa till finns på lillaedet.se/flykting.  

Tusentals barn och unga har tagit sig till Sverige de senaste månaderna och det har varit ett tufft arbete med att hitta boende. Just nu finns ett mycket stort akut behov av kortvariga placeringar, så kallade transitplatser, för ensamkommande unga flyktingar i Göteborgsregionen. Därför öppnar vi med kort varsel ett transitboende.

— Kommunen tar sitt ansvar i den svåra flyktingsituation som råder. I förra veckan signalerade Göteborgsregionen, GR, till kommunerna i regionen att det behövdes fler transitboenden och då särskilt till ensamkommande flyktingbarn, berättar kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson.

— Det råder en bred politisk enighet i flyktingfrågan och nu gäller det att hitta bra lösningar för de flyktingar som kommer till kommunen, fortsätter Julia Färjhage, vice ordförande i kommunstyrelsen.
 

Plats för barn och ungdomar


Boendet kommer att ha plats för upp till 30 barn och ungdomar, som precis har anlänt till Sverige. De bor i boendet medan de väntar på Migrationsverkets besked om i vilken kommun de ska bo under tiden som deras asylansökan behandlas. Därför stannar de unga bara i transitboendet några dygn.
 

Personal på plats dygnet runt


Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och boendet bevakas av väktare. Lilla Edet har också ett tätt samarbete med polis och räddningstjänst när det gäller säkerheten. 
 
Boendepersonalen arbetar med att stötta ungdomarna. De unga bor här under sina allra första dagar i Sverige, efter en ofta lång och mödosam flykt. Personalen arbetar där för att ge de unga en stabil första tid i Sverige, där vila, trygghet och återhämtning står i fokus. På boendet finns tydliga regler och vardagsrutiner, och personalen jobbar hela tiden nära de unga.

Mer information om flyktingsituationen


Mer information om flyktingsituationen och hur Lilla Edets kommun arbetar med den finns på lillaedet.se/flykting. Där hittar du även information om hur du kan hjälpa till i flyktingsituationen.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »