Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-02-26
Senast uppdaterad: 2021-02-26

Tips för hur du kan stötta ditt barn under distansundervisning

Vi erbjuder alla föräldrar till elever på Fuxernaskolan årskurs 7-9 att få prata med oss kring hur ni på bästa sätt kan stötta era barn under distansundervisningen.

Vi kommer under en timme att ge en kort information kring våra digitala verktyg, Teams, Unikum och Outlook samt ge tips och idéer kring motivation och studieteknik.


Informationsträffarna kommer att ske via Teams och du får träffa Ann-Katrin, studie- och yrkesvägledare och Kajsa, skolkurator.

Välj mellan fyra tillfällen

Tillfälle 1: 2 mars kl. 18.00-19.00

Tillfälle 2: 2 mars kl. 19.00-20.00

Tillfälle 3: 3 mars kl. 18.00-19.00

Tillfälle 4: 3 mars kl. 19.00-20.00

Anmälan

Anmälan sker via mail till ann-katrin.johannsson@lillaedet.se. Ange vid vilket tillfälle du vill delta.


När du har anmält dig kommer du att få en länk på mailen till Teams-mötet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »