Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-01-04
Senast uppdaterad: 2018-01-04

Titta in i kommunens digitala anslagstavla

Den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Den digitala anslagstavlan ersätter informationen som fanns på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Vad finns på anslagstavlan?

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet tillkännages på anslagstavlan styr nämligen tiden för överklagande.

Var hittar jag den digitala anslagstavlan?

Du hittar den digitala anslagstavlan via startsidan på lillaedet.se, under fliken Kommun & politik eller genom att gå direkt till illaedet.se/anslagstavlalänk till annan webbplatsOm du inte har tillgång till internet så är du välkommen till Medborgarservice i kommunhuset i centrala Lilla Edet där det finns datorer tillgängliga.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »