Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-04-08
Senast uppdaterad: 2012-05-16

Trygghetsvandring i Lilla Edet centrum

Måndagen den 16 april 2012 kommer vi att genomföra en trygghetsvandring i Lilla Edets centrum och vi hoppas att du har möjlighet att närvara.

Ju fler grupper och åldrar som är representerade desto mer heltäckande blir den bild som vi får fram. Varje inbjuden grupp utser en representant som medverkar i vandringen.De grupper som inbjuds att delta i trygghetsvandringen är kommunala Handikappsrådet, Kommunala Pensionärsrådet, företagare i centrum, föräldrar till barn i skolålder, fastighetsägare och ungdomar.

Tid och plats


Trygghetsvandringen sker på kvällstid och kommer att starta klockan 20.00 i kommunhuset. Vi samlas i lokal Östra Roten för en gemensam fika och en kort information om trygghetsvandringen samt genomgång av sträckan som vi ska gå. När vi gått vår vandring återsamlas vi i lokal Östra Roten och sammanställer gemensamt protokoll och diskuterar våra upplevelser. Vi beräknar att vandring och möte tillsammans tar två timmar och vi beräknas vara klara klockan 22.00.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »