Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-09
Senast uppdaterad: 2018-11-09

Tuff rankning av skolan - men färskare siffror visar på positiv trend

Leif Gardtman, bildningsförvaltningschef, Lilla Edets kommun.

Igår offentliggjordes Lärarförbundets rankinglista Sveriges Bästa skolkommun 2018. Enligt den ligger Lilla Edets kommun på 288:e plats bland landets 290 kommuner. Dock visar färskare siffror än dem rankingen baseras på, att utvecklingen i Lilla Edets kommun är positiv.

– Bildningsförvaltningen i Lilla Edet tar de siffror som presenterats på största allvar. Underlaget för rankinglistan kommer från 2017, eller längre tillbaka. De är inte okända för oss utan är delar av det underlag vi baserat vårt arbete för 2018 på. Vi har färskare resultat än de lärarförbundets rankinglista baseras på, och de pekar på positiva resultat inom flera områden, säger Leif Gardtman, chef på bildningsförvaltningen i Lilla Edets kommun.

Positiv trend

Det finns flera exempel på områden där utvecklingen varit positiv mellan 2017 och 2018. Meritvärdet för åk 9 var 2017 184,6 för kommunen. 2018 är motsvarande siffra 198,6. Antalet elever med godkända betyg i alla ämnen var 2017 60,9 %. 2018 är motsvarande siffra 67,5 %.

– Det är en positiv förändring som vi är glada över, men vi är så klart inte nöjda än. När det gäller sjukskrivning bland Lärarförbundets medlemmar vet vi att i kommunen var sjukskrivningstalet bland grundskollärare 2017 6,7 %. 2018 är motsvarande siffra just nu 5,0 %. Vi vet också att förra året var personalomsättningen i denna grupp 18,3 %. Hittills i år är det 6,6 %. Båda dessa områden har alltså positiv trend, konstaterar Leif Gardtman.

Fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år. De elever som här pekas på startade gymnasiet 2013. Av dessa klarar 56 % av eleverna sina studier på 3 år. Det betyder inte att 44 % av eleverna hoppar av sina gymnasiestudier, utan kan även betyda att man lämnar efter 3 år utan godkänt i alla ämnen. Vi vet också att några byter program och därmed förlänger sin studietid.

– Vårt uppdrag inom det området handlar om att förbereda ungdomarna på ett lämpligt sätt för att stanna i studier. Det kan förbättras.

Det fåtal elever som helt hoppar av sina gymnasiestudier fångas upp av personalen i KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret) och varje ungdom som pausar eller hoppar av sina studier, erbjuds en personlig kontakt som försöker hjälpa till med alternativa vägar tillbaka till studier.

– Det stödet är i vår kommun väl utbyggt jämfört med andra kommuner. Andra kommuner hör av sig till oss och vill boka besöka för att se hur vi arbetar i den frågan. Det är något att vara stolt över.

Fakta om skolsituationen i Lilla Edets kommun 2018

  • Lärarnas löner ligger idag i topp inom Göteborgsregionen.
  • I Lilla Edets kommun är elevernas upplevelse av sin skola i åk 2 och 5 så positiv att vi ligger i topp inom Göteborgsregionen.
  • Betygen för åk 6 (eleverna i nuvarande åk 7) har 2018 visat stora positiva framsteg. Där ligger kommunen bland de 25% bästa i riket i ämnena matematik, svenska och engelska.
  • För att öka den upplevda tryggheten även i åk 7-9 har en ordentlig satsning gjorts under 2018, och det förväntas ge resultat även i meritvärde.

– Kort sagt, skolan är inte dålig i Lilla Edet. De flesta elever mår bra och lyckas i skolan, fler 2018 än under 2017. Allt är ännu inte bra och många utmaningar kvarstår, men jag är mycket stolt över det arbete som vår kompetenta och fokuserade personal gör ute på skolorna, avslutar Leif Gardtman.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »