Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-06-22
Senast uppdaterad: 2020-06-26

Tvist mellan kommunen och IP Only gällande fiber

Lilla Edets kommun och IP Only ligger för närvarande i tvist gällande installation av fiber i kommunen.

Tvisten rör två frågor:


  • IP-Only är i dröjsmål med betalning av fakturor på mångmiljonbelopp avseende återställning av asfalt i samband med installation av fiber i Lilla Edets centralort och på Ström.

  • IP-Only har inte följt beviljade grävtillstånd i Götaområdet, utan genomgående förlagt fiber felaktigt i förhållande till utställda grävtillstånd i området. Detta riskerar att medföra omfattande framtida kostnader för kommunen under många år då viktig samhällsinfrastruktur, bland annat dricksvatten- och avloppsledningar, påverkas av den felaktiga förläggningen.

Lilla Edets kommun är mån om att dessa kostnader inte ska belasta kommunens skattebetalare och/eller VA-abonnenter. Mot bakgrund av detta har Lilla Edets kommun i nuläget valt att inte bevilja IP-Only fler grävtillstånd för fortsatt installation av fiber i Lödöse eller övriga delar av kommunen.

Lilla Edets kommun arbetar för att komma fram till en lösning i tvisten. IP-Only har tyvärr avböjt ett av kommunen föreslaget möte för att nå en sådan lösning. Lilla Edets kommun beklagar detta och de besvär som det medför för våra invånare.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »