Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-09-25
Senast uppdaterad: 2019-10-18

Tyck till om tryggheten i kommunen

Vad tycker du att polisen ska fokusera på i Lilla Edets kommun nästa år? Polisen och kommunen samverkar med det gemensamma målet att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.

Medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Ett medborgarlöfte innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med kommunen utformar för dig som invånare för att öka tryggheten och minska brottsligheten. I början av 2020 presenteras ett nytt medborgarlöfte.

Under två års tid har kommunen under senhösten använt en enkät där svaren ligger till grund för tidigare medborgarlöften. För att få en bild av tryggheten under ett helår, vill vi i år gärna ha dina synpunkter nu när vi fortfarande är inne i den ljusa årstiden. Vi vill se om svaren skiljer sig åt. Kanske är det andra aspekter av trygghet som är viktiga när det är ljusare ute.

Vad tycker du?

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »