Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-11-01
Senast uppdaterad: 2018-11-05

Tyck till om tryggheten i Lilla Edet!

Kommunpolis Jack Lennartsson, folkhälsoutvecklare Sofia Enström och säkerhetschef David Morgardt uppmuntrar till dialog kring tryggheten i kommunen.

Kommunpolis Jack Lennartsson, folkhälsoutvecklare Sofia Enström och säkerhetschef David Morgardt uppmuntrar till dialog kring tryggheten i kommunen.

Vad tycker du att polisen ska fokusera på i Lilla Edets kommun nästa år? Polisen och kommunen samverkar med det gemensamma målet att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. I början av 2019 presenteras ett medborgarlöfte. 

Arbetet kring medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i en kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen tillsammans med kommunen utformar för dig som invånare för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

— Tillsammans med allmänhetens synpunkter och den statistiskt fastställda brottsligheten kan vi få till ett bra brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Jack Lennartsson, kommunpolis.

Vad tycker du?

Fredag 2 november kl. 13-15 kan du också träffa:

 

  • polisen och representanter från kommunen, utanför ICA Boström i Lilla Edet.
  • Polisen, utanför ICA Matkassen i Lödöse.

Välkommen då för att samtala trygghet med oss och passa på att lämna dina synpunkter!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »