Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-12-06
Senast uppdaterad: 2013-12-06

Undanröjning av sly och gallring - Lödöse & Göta

Lilla Edets kommun vill informera att Skogssällskapet ska undanröja sly och gallra bestånden i LödösePDF och GötaPDF. De aktuella områdena är markerade med en blå linje.

På grund av terrängen kan det vara svårt att gallra överallt. Om vädret tillåter kommer arbetet att påbörjas under december 2013, men om det är för vått i marken avvaktar Skogssällskapet till dess att det blir tjäle i marken eller en torr sommar 2014.

Vid frågor kontakta
 
Lars Jacobsson
Skogssällskapets Förvaltning AB
Telefon nr: 0521-10781
e-post: lars.jacobsson@skogssallskapet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »