Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-04-21
Senast uppdaterad: 2021-04-21

Underhållsarbeten på vattenledningsnätet på Ström 19-23 april

Lilla Edets kommun utför underhållsarbeten på vattenledningsnätet på Ström under vecka 16, måndag 19 april – fredag 23 april. Arbetet kan medföra kortare störningar i dricksvattenleveransen.

Under det pågående underhållsarbetet kan du som bor på Ström eventuellt stundtals märka av luft i ledningarna eller att vattnet ser ”mjölkigt” ut, detta är små luftbubblor vilka försvinner allt eftersom vattnet omsätts i ledningarna. Även missfärgning på vattnet kan förekomma. Allt detta kan du åtgärda genom att spola ordentligt i en av dina kranar tills vattnet är klart och fritt från luft.


Om du har frågor kring underhållsarbetet är du välkommen att kontakta enheten för vatten och avlopp via kommunens växel på 0520-65 95 00

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »