Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2014-10-17
Senast uppdaterad: 2014-10-21

Undersökning av PFAA i dricksvatten

Den senaste tiden har det i medierna framkommit att drygt en tredjedel, eller
3,6 miljoner svenskar, får sitt dricksvatten från en vattentäkt som påverkas av perfluorerade alkylsyror (PFAA). PFAA kommer bland annat från brandsläckningsmedel.

Lilla Edets stora vattenverk försörjs av ytvatten från Göta älv. I mars 2014 gjordes en provtagning av dricksvattnet från det stora vattenverket på de två vanligaste förekommande PFAA i ytvatten. Provtagningsanalyserna visade värden som ligger långt under värdena för åtgärdsprogram. Detta innebär att dricksvattnet i Lilla Edet går utmärkt att dricka.

Övriga vattenverk i Lilla Edets kommun är inte belägna i områden som bedöms påverkas av brandsläckningsmedel. Du kan läsa mer på Livsmedelsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »