Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-28
Senast uppdaterad: 2017-11-27

Unga i Lilla Edets kommun lär sig arrangörskap

Vid andra kurstillfället under kulturarrangörs- och entreprenörsutbildningen Ung Festivalarrangör undervisade Isabel Lagos ungdomarna i förarbetet inför skapandet av ett arrangemang.

Tidigare i höstas drog Lilla Edets kommun igång en kulturarrangörs- och entreprenörsutbildning, Ung festivalarrangör, för unga kommuninvånare. Under utbildningen får de lära sig att arrangera egna kulturevenemang och att genomföra projekt från början till slut.

Utbildningsprojektet har valts ut av Kultur i Väst, den regionala kulturförvaltningen, att bli ett tvåårigt pilotprojekt i regionen och pågår till och med juni 2019. Det innebär att Lilla Edets kommun utvecklar en modell och metoder som i nästa led kan användas av regionens andra kommuner.Under det första året riktar sig utbildningen till elever i årskurs 7-9 och äger rum på skoltid i samverkan med Fuxernaskolan. Under det andra året är den tänkta målgruppen unga i åldern 16-20 och den ska äga rum på kvällstid.
Utbildningen varvar teoretiska kunskaper med meningsfulla skarpa projekt och mynnar ut i ett meriterande utbildningscertifikat.– Projektet går ut på att erbjuda unga invånare i kommunen en utbildning och verktyg för att kunna arrangera egna evenemang i kommunen, vare sig det handlar om rena kulturarrangemang eller mer entreprenöriella evenemang.Under utbildningen får ungdomarna lära sig att genomföra ett projekt från början till slut, att nätverka, ansöka om pengar till sitt projekt, boka artister och lokaler samt hur man marknadsför evenemang, säger Anna Svensson, kultursamordnare i Lilla Edets kommun.

Arrangera riktig festival

I det praktiska arbetet ingår att genomföra två riktiga projekt. UKM-festivalen i mars 2018 (Ung Kultur Möts) och att sätta ihop ett roligt program för skolans avslutningsvecka inför sommarlovet 2018.En av de 23 elever som deltar i utbildningen är Omar Nidawi som går i årskurs 9 i Fuxernaskolan.– Jag valde att vara med för att jag gärna vill lära mig hur man arrangerar stora fester och festivaler. Roligast tycker jag det är med teknikbiten, till exempel ljusteknik, berättar han.Att lära sig att arrangera större evenemang var det som även lockade Linnéa Svensson som går i årskurs 8 i Fuxernaskolan.– Att lära känna alla de andra kursdeltagarna är också roligt. Och det certifikat vi kommer att få när vi genomfört utbildningen tänker jag är bra att ha för framtiden.

Uppmuntrar ungas kreativitet

Isabel Lagos, festivalprojektledare för Göteborgs Fringe-festival och regissör, håller i själva utbildningen. Isabel har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete med unga och har under de senaste åren bland annat utvecklat en drama-estetisk utbildning i Trollhättan.
– Förutom att rusta ungdomarna med erfarenhet och kunskap om att arrangera olika typer av evenemang är syftet också att uppmuntra unga människors kreativitet och självförtroende och underlätta för dem att förverkliga sina drömmar. Att påverka sitt samhälle och inspirera dem till att bli aktiva samhällsaktörer och att med arrangörskap som verktyg kunna utöva sina demokratiska rättigheter i hur man kan försöka påverka samhället, sin verklighet och platsen där man bor, till att bli bättre, säger Anna Svensson.Även att sätta ljuset på Lilla Edet som en arrangörskommun för unga invånare i regionen och hela landet är ett av projektets mål.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »