Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-07
Senast uppdaterad: 2021-09-07

Unga och internet, en digital föreläsningsserie av Tjejjouren Väst – nu kan du ta del av det tredje föreläsningstillfället!

Barn och unga spenderar en stor del av sin tid på nätet och i sociala medier. För många vuxna kan sättet att umgås där verka svårförståeligt. Välkommen att ta del av Tjejjouren Västs digitala föreläsningsserie ”Unga och internet” för att lära dig mer och kunna förstå ditt barn eller tonårings digitala tillvaro bättre. Nu finns också ett nytt föreläsningsavsnitt som handlar om hur du kan tala med ditt barn så att det vill dela med sig av sitt liv på nätet.

Barn och unga spenderar en stor del av sin tid på nätet och i sociala medier. Vänskap och kärleksrelationer startar och avslutas via appar. För många vuxna kan det här sättet att umgås och interagera vara avlägset och svårförståeligt. Men eftersom våra unga lever en stor del av sina liv online, är det viktigt både att vara medveten om vad som händer där och ha verktygen att prata om det med sina barn. Utsatthet och övergrepp på nätet ökar också, och under pandemin tas fler kontakter med barn och fler anmälningar görs till polisen.

En föreläsningsserie i tre delar

Ta del av Tjejjouren Västs föreläsningsserie ”Unga och internet” för att lära dig mer. Du får en unik inblick i hur våra unga har det online och vad de gör där. Här lär du dig om olika plattformar, nätets baksida och vad lagen säger.

 

De första två föreläsningstillfällena har vi tidigare innan sommaren skrivit om och länkat till från kommunens webbplats, men föreläsningstillfälle tre är nytt. Här tar Tjejjouren Väst upp frågor som inkommit från deltagare under de första två tillfällena. Här är också fokus på hur du kan tala med ditt barn på ett sätt som gör att det vill dela med sig till dig, på både kort och lång sikt.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »