Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-12-29
Senast uppdaterad: 2016-12-29

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS

Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS.

Funktionshinderavdelningen i Lilla Edets kommun har fått statligt riktade medel för kunskapssatsning på personal. Avdelningens fokus har varit att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen. I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som dokumentations skyldighet enligt lag, värdet av att kvalitetssäkra dokumentation och etiska aspekter på hur dokumentation går till samt tid till att inhämta tips, idéer och inspiration i det fortsatta arbetet.

Under utbildningen deltog all personal anställda på funktionshinderavdelningen, stödassistenter och personliga assistenter. Utbildningen var uppdelad på tre olika dagar. Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen och den enskildes pärm. Bland annat gavs idéer och inspiration för hur det går att vidareutveckla arbetet på de olika arbetsplatserna.

— Utbildningen har varit givande för oss i personalen. Vi fick möjlighet att fylla på våra kunskaper om social dokumentation och fick även tillfälle att ställa frågor till föreläsarna. Det var ett tillfälle för oss att träffas, jämföra och byta erfarenheter med varandra. Dessutom fick även personal från olika arbetsgrupper tillfälle att träffas, berättar Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare.

Föreläsare var Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet från social dokumentation både i teori och praktik och är författare till böckerna Dokumentera mera - social dokumentation inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade, Social dokumentation - ett steg till. Social dokumentation i praktiken samt Social dokumentation i handläggning och genomförande. Dagen varvades med föreläsningar och reflektionspass med övningar.
 

Satsning som påbörjades 2015


Under 2015 påbörjades en satsning på att säkerställa god kvalitet och ett rättssäkert stöd inom funktionshinderavdelningen. Ett av verksamhetsmålen för 2016 är att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen, vilket utbildningen gav tillfälle till. Den sociala dokumentationen har en central roll när det gäller att kvalitetssäkra och utveckla arbetet med personer med funktionsnedsättningar.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »