Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-04
Senast uppdaterad: 2020-09-04

Utökad satsning på hemtjänst och rehab

Lilla Edets kommun ska satsa mer på hemtjänst och rehab. Det beslutade omsorgsnämnden vid gårdagens nämndmöte.

Ett ökat fokus ska läggas på förebyggande och rehabiliterande åtgärder för att möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar längre i sin egen bostad, vilket många önskar. Bland annat genom att utöka hemtjänsten och rehabenheten.

 

– Detta är en viktig del av det omfattande omställningsarbete som sedan en tid pågår inom vård- och omsorgsverksamheten. Målet med omställningsarbetet är att utveckla arbetssätt och metoder för att kunna ge brukarna bästa möjliga vård och omsorg samt att få en budget i balans, säger Camilla Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg samt funktionshinder.

 

– Det inriktningsbeslut som nämnden igår fattade var att socialförvaltningen ska satsa mer resurser på rehab och hemtjänst och anpassa antalet platser i särskilt boende efter behov. Det är mycket glädjande att vi nu ställer om och satsar mer på det förebyggande arbetet, säger Lars Ivarsbo (C), ordförande i omsorgsnämnden.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »