Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-12-20
Senast uppdaterad: 2014-03-13

Utställning av ny renhållningsordning

Man drar soptunna
Lilla Edets kommun ställer nu ut en ny renhållningsordning, den beskriver regler för avfallshanteringen, mål att nå upp till och hur vi ska arbeta med målen inom avfallshantering de kommande åren.

Avfallshantering är något som påverkar alla och som vi alla måste hjälpas åt med att göra det så bra som möjligt. Därför önskar vi att så många som möjligt tar sig tid att titta på dokumenten och gärna komma in med synpunkter. Alla synpunkter kommer att beaktas, passa på att vara med och påverka. 

Utställningsperiod: 21 dec-31 Jan

Utställningsplatser:

  • Lilla Edets kommun, Järnvägsgatan 12 Lilla Edet
  • Biblioteket, Göteborgsvägen 63 Lilla Edet
  • Lödöse hus, Museivägen 1 Lödöse
  • lillaedet.se (se dokument i högerspalten)

Huvudsakligt innehåll:


Regional avfallsplan A2020, innehåller mål inom avfallshanteringen att uppnå fram till år 2020 samt en kommunspecifik bilaga som beskriver hur Lilla Edets kommun kan arbeta med att uppnå målen.

Nya föreskrifter för avfallshanteringen, regler som reglerar hur avfallshanteringen sker i Lilla Edets kommun.

Lämna synpunkter


Synpunkter skickas till: Lilla Edets kommun 463 80 Lilla Edet, märk kuvertet "Renhållningsordning". Synpunkter kan också lämnas via formuläret nedan:

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »